Sponzoři a dotace

Liberecký kraj poskytl dotaci v rámci programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2023 ve výši 10.000,-Kč. Dotaci jsme využili na energie pro provoz sokolovny. Za poskytnutí dotace děkujeme.

Liberecký kraj poskytl dotaci v rámci programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2022 ve výši 11.200,-Kč. Dotaci jsme využili na nákup tuhých paliv. Za poskytnutí dotace děkujeme.

Liberecký kraj poskytl dotaci v rámci programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2021 č. Dotaci jsme využili na nákup vodárny. Za poskytnutí dotace děkujeme.

Liberecký kraj poskytl dotaci v rámci programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2019 ve výši 24.000,-Kč. Dotaci jsme využili k financování nákladů spojených s opravou a výmalbou omítek na malém sále a zakoupení nové myčky. Za poskytnutí dotace děkujeme.

Liberecký kraj poskytl dotaci v rámci programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2020 ve výši 14.000,-Kč. Dotaci jsme využili na nákup nového koberce na malém sále, kde probíhají cvičební hodiny. Za poskytnutí dotace děkujeme.

Liberecký kraj poskytl dotaci v rámci programu č. 4.26 Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích 2018 ve výši 70.000,-Kč. Dotaci jsme využili k financování nákladů spojených s vystupováním na XVI. všesokolském sletu(oblečení cvičenců, doprava na slet, cvičební nářadí, nákup zahradní sekačky. Za poskytnutí dotace děkujeme.

Liberecký kraj poskytl neinvestiční účelovou dotaci č. OLP/2818/2018 ve výši 5.000,-Kč.  Dotaci jsme využili na financování oslavy výročí 100 let vzniku samostatného československého státu. Za poskytnutí dotace děkujeme.

DIKÉ spol. s.r.o.
Děkujeme za podporu při úpravě zeleně v okolí sokolovny.

 MB Rol. s.r.o.
Michal Bernat věnoval sponzorský dar ve formě žaluzií, které nainstaloval v místnosti archivu. Za sponzorský dar děkujeme.

Pivovar Svijany, a.s.
Dlouhodobě podporuje naši sokolskou činnost. Děkujeme za sponzorské dary.

Kamenosochařství STRÁNSKÝ
Ivo Stránský věnoval pamětní desku k výročí 100let Československé republiky. Za sponzorský dar děkujeme.

Kozí farma Pěnčín s.r.o.
Kozí farma Pěnčín věnovala k výročí 100let Československé republiky pronájem vláčku. Za sponzorský dar děkujeme.

Obec Pěnčín
Obec Pěnčín poskytla jednorázovou dotaci na opravu vodovodu v rokli. Za poskytnutou dotaci děkujeme.