Památný den sokolstva

Loučení s létem

Spolu v pohybu

Tajný výlet

Zápis do cvičení

Alšovský jarmareček s dětským dnem

Pochod krajem českých sklářů

Jarní ples

Pálení čarodějnic

Valná hromada

Maškarní bál

Mikulášská besídka